TAXI KONTAKT
BE£CHATÓW • tel. 512 193 667
Parking na przeciwko PKO
przy ul. Wojska Polskiego